Metryka

BOMAG GmbH
Dyrektor zarządzający Ralf Junker, Dirk Woll, Dr. Ingo Ettischer
Hellerwald
D-56154 Boppard
NIEMCY

Telefon: +49 6742 100-0
Faks: +49 6742 3090
E-mail: info​@​bomag.com
http://www.bomag.com/


Rejestr handlowy Koblencji: HRB 7142

Wyłącznym miejscem jurysdykcji jest Koblencja w NIEMCZECH.

Identyfikator podatnika: 22/654/1624/7, Nr VAT DE 811175971
Odpowiedzialność za postanowienia § 55 Abs. 2 RStV: Jonathan Stringham

Wszelkie informacje przypisane z imienia i nazwiska nie zawsze reprezentują opinię publikującego.

Hosting i administracja

BOMAG® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy BOMAG GmbH. Jednocześnie niniejsza strona internetowa może zawierać również znaki towarowe należące do firmy BOMAG lub odpowiednich spółek zależnych. Nie wszystkie nazwy handlowe lub zarejestrowane znaki towarowe są wyświetlane na tej stronie internetowej. Jeżeli znak towarowy nie jest pokazany na tej stronie internetowej, nie oznacza to, że firma BOMAG go nie używa. Używanie znaków towarowych, do jakiegokolwiek celu, jest zabronione bez uprzedniej zgody.

Prawa autorskie
Cała zawartość tej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim © firmy BOMAG GmbH (zwanej dalej „BOMAG”) lub jej spółek zależnych. Wszystkie prawa pozostają zastrzeżone.

Użytkownik może przeglądać, kopiować, drukować i zapisywać te treści, o ile korzysta z treści opublikowanych na stronie internetowej BOMAG wyłącznie do celów informacyjnych lub do użytku osobistego, nienastawionego na osiągnięcie zysku, podając firmę BOMAG jako autora. W przeciwnym razie wymagana jest pisemna zgoda firmy BOMAG.

Wszelkie zmiany treści tej strony internetowej są zabronione.

 

Jeśli w przyszłości konieczna będzie jakakolwiek zmiana informacji przedstawionych na tej stronie, Użytkownik zawsze znajdzie aktualną wersję w tym miejscu. W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu (opcje kontaktowe).

Ta strona internetowa http://www.bomag.com/ jest obsługiwana z Niemiec. Wszelkie spory prawne powstałe w związku ze stroną internetową lub jej użytkowaniem podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec. Wyklucza się zastosowanie niemieckiego, międzynarodowego prawa prywatnego lub Konwencji Narodów Zjednoczonych o jednolitym prawie międzynarodowej sprzedaży towarów z 11.04.1980 r.
 
Uznaje się Koblencję za miejsce jurysdykcji w przypadku wszelkich sporów wynikowych, jeśli nabywcą jest przedsiębiorca, osoba prawna bądź specjalna instytucja prawa publicznego lub w przypadku braku ogólnego miejsca jurysdykcji w kraju. Firma BOMAG ma jednak prawo do wnoszenia powództw przeciwko Użytkownikowi również w jego ogólnym miejscu jurysdykcji.