Grupa FAYAT

Grupa o silnych wartościach – niezależna i zaangażowana.

Please enable the use of cookies to view this content

Details on the use of cookies can be found in our Privacy Policy

Rodzina tworzy historię przedsiębiorczości.

Grupa FAYAT jest pierwszą niezależną francuską grupą w sektorze budownictwa i inżynierii lądowej oraz liderem na rynku budownictwa drogowego. Założona w 1957 r. grupa osiągnęła w 2022 r. obroty w wysokości 5,3 mld euro, zatrudniając 22 791 pracowników w 170 krajach.

1 / 1

1947 – przedsiębiorstwo z korzeniami.

Clemént Fayat, od którego wywodzi się nazwa grupy FAYAT, założył swoją pierwszą firmę w wieku zaledwie 22 lat. Mając 15 lat poznał ciężką codzienną pracę na budowie podczas budowy zapory Chastang, pracując u boku swojego ojca, murarza.

​​​​​​​Wykazał się przy tym niezawodnością, dociekliwością i wydajnością. „Brud z placu budowy wciąż jest na moich butach”, mawiał później Clément Fayat. Przy całej ambicji i dążeniu do celu cytat ten w prostych słowach oddaje jego skromność i źródło jego inspiracji.

1957 – historia sukcesu zaczyna się od buldożera.

Inwestując w buldożer i zakładając Société Nouvelle de Terrassement (SNT), Clément Fayat w 1957 roku sam rozpoczyna działalność w branży robót ziemnych. Przedsiębiorczy samouk sprawdza się również i tutaj.

Kilka lat później firma zmienia nazwę na Fayat & Compagnie. Dzięki wytrwałości i odwadze Clemént Fayat przekształca ją w największą niezależną grupę budowlaną we Francji.

Fayat buduje grupę krok po kroku. Jego działania zawsze opierają się na kilku filarach. Dokonana w latach 70. integracja firm Castel i Fromaget, zajmujących się konstrukcjami stalowymi, stanowi pierwszą znaczącą dywersyfikację i ekspansję na inne obszary działalności. W 1988 roku Fayat przejmuje firmę Marini. Jest to pierwsze przejęcie poza Francją.

Clément Fayat nieustannie inwestuje w swoją firmę, pracowników i zakłady produkcyjne, co generuje ciągły przepływ kapitału. Dzięki temu ekspansje mogą się finansować samodzielnie. Firma do dziś pozostaje niezależna od rynku kapitałowego.

2004 – następny wielki krok.

W sektorze maszyn do budowy dróg Clemént Fayat podkreślił swoje ambicje w 2004 r., przejmując firmę BOMAG, światowego lidera w dziedzinie maszyn do zagęszczania podłoża.

Niemiecka firma wnosi ponad 50-letnie doświadczenie i prace rozwojowe w nowym segmencie rynku, który ma coraz większe znaczenie dla grupy FAYAT.

BOMAG jest teraz częścią tej rodzinnej grupy i doskonale się z nią zintegrował. Jean-Claude Fayat, CEO grupy FAYAT

2017 – sukces na całym świecie.

Grupa FAYAT umacnia swoją strategiczną pozycję na rynku sprzętu do budowy dróg i jest teraz obecna w 170 krajach na całym świecie. Oferowany asortyment produktów obejmuje cały cykl życia drogi: począwszy od produkcji materiału do układania nawierzchni i przygotowania podłoża, poprzez układanie nawierzchni i zagęszczanie, a skończywszy na całkowitym recyklingu nawierzchni.

Wszystkie działania odbywają się w duchu zrównoważonej, ekologicznej odpowiedzialności – ze szczególnie oszczędnymi i wydajnymi ubijakami i zagęszczarkami, walcami do robót ziemnych i do asfaltu, frezarkami, układarkami do asfaltu i recyklerami.

2021 – dziedzictwo trwa nadal.

Clément Fayat zmarł w 2022 roku. Jego dziedzictwo pozostaje żywe dzięki Fundacji Clément Fayat, założonej rok wcześniej. Fundacja jest akcjonariuszem grupy i zachowa swoją niezależność w przyszłości. Clément Fayat przekazał swoim synom Jean-Claude'owi (po lewej) i Laurentowi (po prawej) podstawowe wartości, takie jak autonomia, zaangażowanie, odwaga i wola sukcesu. Kierują oni dzisiaj całym przedsiębiorstwem i chcą, by DNA ich ojca żyło w każdym dziale i każdej spółce zależnej.

Jean-Claude Fayat, najstarszy syn Clémenta Fayata, jest ściśle zaangażowany w organizację, zarządzanie i rozwój spółek od końca lat 80-tych. W 1994 roku został dyrektorem, a od 2013 jest prezesem grupy.

Z każdym nowym przejęciem Clément Fayat natychmiast przenosił na siebie strategiczne przywództwo danej firmy. Uważał nową firmę za część swojej rodziny. I zawsze nadawał jej specjalną tożsamość FAYAT: Jedną z jego zasad było, aby nigdy nie odmawiać wykonania zadania. „Jeśli nie potrafimy czegoś zrobić, musimy się tego nauczyć”. Jednocześnie zawsze rozważał podejmowane ryzyko – ze stanowczą wolą, by nigdy nie narażać firmy na niebezpieczeństwo.

 

O firmach rodzinnych mówi się, że ich największym atutem są ich pracownicy. Jest to tym bardziej prawdziwe w przypadku BOMAG, że to właśnie zaangażowanie i profesjonalizm całego zespołu BOMAG umożliwia dalszy rozwój naszej firmy… Jean-Claude Fayat, CEO grupy FAYAT