Wyznaczamy drogę do bardziej zrównoważonego rozwoju.

Już dziś budujmy przyszłość.

Od 1957 roku budujemy maszyny na drogi przyszłości i świadomie bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro. W jaki sposób? Skupiając się na praktycznym i wielopłaszczyznowym zrównoważonym rozwoju konstrukcji maszyn oraz przedsiębiorstwa. Oprócz ochrony środowiska i zarządzania energią, dostrzegamy naszą odpowiedzialność za ludzi pracujących z nami i dla nas, np. poprzez promowanie młodych talentów.

 

Na placu budowy. Zrównoważone roboty.

Wydajne maszyny są trwałe i tworzą podstawę dla budowy przyszłości. Dzięki technologiom przyjaznym dla środowiska i napędom o niskiej emisji zanieczyszczeń, które skutecznie chronią zasoby naturalne.

Dowiedz się więcej

W przedsiębiorstwie. Zrównoważona gospodarka.

Wydajne maszyny są trwałe i tworzą podstawę dla budowy przyszłości. Dzięki technologiom przyjaznym dla środowiska i napędom o niskiej emisji zanieczyszczeń, które skutecznie chronią zasoby naturalne.

Dowiedz się więcej

Dla społeczeństwa. Zrównoważone promowanie.

Chcemy tworzyć z rozmachem, nawet poza placem budowy.

Dowiedz się więcej

Dla społeczeństwa. Zrównoważone promowanie.

Chcemy tworzyć z rozmachem, nawet poza placem budowy. Dlatego też ciągle przejmujemy odpowiedzialność społeczną – poprzez zaangażowanie społeczne i promowanie młodych ludzi.

Dowiedz się więcej